Underhåll pågår


Vi ursäktar uppehållet och hoppas ni snart återkommer,
för kontakt eller frågor ring oss på 08-15 40 00.


Hälsningar teamet på Soffkoncept

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR


Följande köp- och leveransvillkor gäller vid köp i vår nätbutik.

1. ÅLDER

För att köpa en produkt i Soffkoncepts nätbutik måste du vara minst 18 år.

2. KÖP

Avtal om köp träffats i och med att du tryckt på ”Slutför köp” i nätbutikens kassa, slutfört betalningen och mottar en orderbekräftelse via e-post.

3. TRYCKFEL

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produktinformationen. Produktbilder återger inte alltid exakt produkternas verkliga utseende. Färger i bilder återges olika beroende på vilken typ av bildskärm du har och vilka inställningar den har.

4. PRISER

Alla priser är i SEK inklusive moms. Priserna som framgår är alltid de aktuella. Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera priserna i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande.

5. LEVERANS

5.1 LEVERANS – HÄMTA VARORNA SJÄLV

Du kan alltid välja att hämta varorna själv på vårt lager i Haninge, Nynäsvägen 3c. När dina varor finns klara för hämtning kontaktar vi dig via e-post, SMS eller telefon. Vid varuutlämning krävs det att du kan uppvisa godkänd legitimation.

5.2 LEVERANS – LEVERANS TILL STOR-STOCKHOLM

Har du valt leveransalternativ "Curbside leverans till tomtgräns/port" levereras dina varor med vår samarbetspartner Budstjärnan direkt hem till dig. I vår leverans ”Curbside leverans till tomtgräns/port” levereras försändelsen till tomtgräns eller port förutsatt att en lätt lastbil kan ta sig fram. Inbärning ingår ej i denna leverans.

Har du valt leveransalternativ ”Hemleverans med inbärning” så levereras försändelsen till anvisad plats i bostaden. Tjänster som avemballering, montering och bortforsling av emballage ingår ej i denna leverans.

Om du däremot valt vår fullservice leverans ”Hemleverans med inbärning + montering” så bär vi in dina varor till anvisad plats i bostaden. Vi avemballerar, monterar och ställer dina varor på plats samt forslar bort allt emballage.

Leveranser telefonaviseras till något av de telefonnummer du angivit, tidsbokas och levereras vardagar kl. 08-18. Tidsspann ca 2 timmar. Du behöver därmed inte stanna hemma hela dagen för att ta emot dina varor.

5.3 LEVERANS – LEVERANS TILL ÖVRIGA SVERIGE

Har du valt leveransalternativ "Curbside leverans till tomtgräns/port" levereras dina varor med vår samarbetspartner Fraktkompaniet direkt hem till dig. I vår leverans ”Curbside leverans till tomtgräns/port” levereras försändelsen till tomtgräns eller port förutsatt att lastbil kan ta sig fram. Tjänster som inbärning, avemballering, montering och bortforsling av emballage ingår ej i denna leverans. Leveransen telefonaviseras till något av de telefonnummer du angivit, tidsbokas (tidspann 2-4 timmar - beror på leveransort) och levereras vardagar kl. 08-18. Du behöver därmed inte stanna hemma hela dagen för att ta emot dina varor.

6. LEVERANSTID

Leveranstiden anges på respektive produkts sida. Alla leveranstider är ungefärliga och avser tiden från det att vi mottagit din order till dess att försändelsen skickas från vårt lager.

Om du beställer flera varor med olika lång leveranstid på en och samma gång, skickas alla varor i en och samma sändning när samtliga varor ankommit till vårt lager.

Om leveranstiden mot förmodan blir längre än vad som angivits så meddelar vi dig om detta snarast möjligt efter det att vi fått information om försening från leverantör. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla ersättningskrav till kund gällande leveransförseningar.

7. VARANS ÖVERLÄMNANDE

Varan överlämnas i enlighet med de leveransvillkor som står i detta avtal. Om köparen inte hämtar ut varan enligt överenskommelse eller vid leverans till köparen inte tar emot varan på avtalad tid skall köparen ersätta säljarens tilläggskostnader.

8. ANSVAR FÖR VARAN

Ansvaret för varan övergår till kunden när varan har överlämnats.

9. TRANSPORTSKADOR / UNDERSÖKNING AV VARAN

Köparen är skyldig att vid mottagandet av varan noga undersöka om varan har några synliga skador innan leveransen kvitteras. För att varor med synliga, yttre transportskador ska kunna reklameras hos oss måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel i samband med kvittens. Anteckningen ska bestyrkas av fraktbolagets chaufför eller avlämnare. Detta för att kunna bli ersatt för fraktskada som upptäckts när varorna avemballeras. Det är köparens ansvar att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs. Dold skada ska anmälas till Soffkoncept snarast, dock senast fem (5) dagar efter mottagandet. Om ni inte anmäler skada inom fem (5) dagar anses ni ha godtagit leveransen.

Det är köparens ansvar att kontrollera och verifiera att de varor som mottagits vid leverans är de som beställts.

10. FEL VID LEVERANS

Soffkoncept ansvarar för att varan är felfri när den levereras. Säljaren ansvarar även för fabrikationsfel som finns vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader efter leverans.

11. GARANTI / REKLAMATION

Vi säljer alla produkter med ett (1) års garanti och 3-års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion eller utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär eller normalt slitage eller underhåll. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet, om Soffkoncept gör sannolikt att skadan beror på försummad eller felaktig hantering.

Du har enligt konsumentköplagen alltid 3-års reklamationsrätt. Reklamation innebär att du inom rimlig tid från det att du upptäckt ett fel med varan meddelar Soffkoncept om detta. Vid reklamation: Maila ordernummer, bilder på hela produkten, detaljbilder på skadan och lite kortfattad information om vad som hänt och vad du vill reklamera till: info@soffkoncept.se. Detta för att Soffkoncept ska kunna etablera ärendet. Om fel i varan skulle uppstå på ett sådant sätt att det föranleder en reklamation så kan Soffkoncept endast arbeta med dessa ärenden vardagar mellan 10:00-19:00. Soffkoncept kollar igenom ärendet så fort som möjligt och återkopplar till dig inom fem (5) vardagar. Om du har fått en vara som är transportskadad måste detta anmälas till Soffkoncept inom fem (5) arbetsdagar från att du mottagit varan.

12. AVHJÄLPNING AV FEL ELLER OMLEVERANS

Soffkoncept åtar sig att avhjälpa produktfel som Soffkoncept ansvarar för. Kunden har rätt att få felet avhjälpt genom reparation, utbyte av de delar som är fel eller leverans av felfri vara. Vid bedömning av åtgärd ska särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har. Vidare gäller för att få felet åtgärdat i hemmet eller om kunden vill ha en ny vara transporterad till och utbytt i hemmet om kunden erhållit eller köpt transport av varan via Soffkoncept. Kunden är vid avhjälpandet av fel skyldig att i skälig omfattning lämna in varan i butik och att efter reparationen hämta varan eller vid reparationen i bostaden hålla varan tillgänglig på överenskommen tid. Om kunden inte håller varan tillgänglig enligt överenskommelse kommer Soffkoncept att debitera transport till nästa tillfälle kunden och Soffkoncept kommer överens om att felet ska avhjälpas.

13. AVBESTÄLLNINGSRÄTT

Fram till dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 80% av produktens värde till säljaren. Vid avbeställning fakturerar säljaren köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen. Företag har ingen avbeställningsrätt.

14. ÅNGERRÄTT

Du har normalt 14 dagars ångerrätt på varor du köpt i nätbutiken i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. Detta innebär att du har rätt att returnera en vara om du inom 14 dagar efter att du mottagit den meddelar oss om att du vill utnyttja ångerrätten. Varan ska även vara skickad eller inlämnad i butik inom 14 dagar. Du kan ångra dig utan att ha hämtat ut varan men du måste alltid meddela Soffkoncept. Även om du inte hämtat ut varan ska du betala returfrakten. Du har rätt att öppna förpackningen för att se att du fått rätt vara men för att kunna ångra köpet måste varan vara i väsentligt oförändrat skick. Kund ombesörjer själv att skicka tillbaka varan och står för returfrakten. Om du skickar tillbaka varor utan orginalemballage så görs ett avdrag på 60-90% av varans värde.

Vid köp av en vara som är specialbeställd eller på annat sätt anpassad speciellt för dig så gäller inte ångerrätten. Alla varor som har en leveranstid på två (2) veckor eller mer räknas som specialbeställd vara. Vid avbokning eller retur av specialbeställd vara tar Soffkoncept en avgift mellan 30-100%.

Ångerrätten gäller inte för företagskunder eller vid köp i butik.

15. ÅTERBETALNING

Återbetalning vid ångerrätt utförs normalt inom 14 dagar från den dag Soffkoncept mottagit meddelandet. Återbetalning sker först när den returnerade varan har inkommit till oss och vi godkänt returen. Varan ska alltid lämnas in eller skickas till vår butik på Nynäsvägen 3c i Haninge. Återbetalning sker med samma betalsätt som vid köpet. Returfrakt står kunden för. Fraktkostnad återbetalas inte.

16. TVIST

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmer skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Vid eventuell tvist som tas upp av Allmänna reklamationsnämnden är vår policy att alltid följa deras rekommendationer.

Soffkoncept Sverige AB

Organisationsnummer: 559061-4870