Underhåll pågår


Vi ursäktar uppehållet och hoppas ni snart återkommer,
för kontakt eller frågor ring oss på 08-15 40 00.


Hälsningar teamet på Soffkoncept

INTEGRITETSPOLICY/GDPR

Vi på Soffkoncept värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I och med att du besöker vår webbsida och anger personuppgifter i samband med köp och handlar i våra butiker samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Soffkoncept Sverige AB, organisationsnummer 559061-4870, Box 7042, 187 11 ­Täby, är ansvarig för de personupp­gifter som vi behandlar.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer, ip-adress, bilder, foton eller videoklipp.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Uppgifter som vi samlar in från dig när du besöker eller handlar på soffkoncept.se eller i våra butiker är namn, adress, personnummer (vid fakturabetalning eller delbetalning), e-postadress, telefonnummer, faktura- och leveransadress och ip-adress när du besöker vår webplats.

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

För att kunna hantera beställning och köp
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning och köp, för att kunna leverera dina varor, för att kunna hantera din betalning, för eventuellt kredit­upplysningsändamål och för att kunna hjälpa dig vid frågor gällande ditt köp.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagring – Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Lagring – Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och vårt IT-system. Till exempel kan vi använda information om hur besökare på Soffkoncept.se söker efter och hittar produkter för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och presentera produktutbud i våra butiker.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Tillgängliggörande/delning av dina personuppgifter
För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster delar vi dina person­uppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts­biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner gällande frakt och leveranser, betallösningar, redovisningsbyrå, revisor, och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter och räddningstjänst vid behov. Vi kan också dela din personliga information när vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina personuppgifter kommer delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

Du har rätt att begära:

-Tillgång till dina personuppgifter lagrade hos oss.

-En elektronisk kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet).

-Korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga.

-Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot.

Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Soffkoncept använder informationen för statistikändamål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra upplevelsen av webbplatsen och öka säkerheten på webbplatsen.

Soffkoncept använder cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen efter dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är: hantering av köp och varukorgen.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google för att förbättra vår marknadsföring.

Denna webbplats (soffkoncept.se) använder Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ändringar i vår integritetspolicy
Soffkoncept Sverige AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Denna integritetspolicy ändrades senast den 24 maj 2018.

Hur du kontaktar oss
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontaktar du: info@soffkoncept.se.

Du kan även kontakta oss via vår postadress:

Soffkoncept Sverige AB
Box 7042
187 11 Täby